Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi

Strona główna

Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych

ul. Lutomierska 108/112

91-048 Łódź

 

tel. 47 841 22 95, 47 841 20 78, 47 841 30 71

fax 47 841 20 80

zampub@ld.policja.gov.pl

fundusze@ld.policja.gov.pl

UWAGA !!!

Związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że dla postępowań których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)  ogłoszenia o zamówieniu, przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy: https://platformazakupowa.pl/kwp_lodz