przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2 w ramach projektu dofinansowywanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Termin składania ofert:

Wartość zamówienia:

Nr referencyjny:

nr sprawy FZ-2380/6/17/SS

wartość poniżej 5 225 000 euro

termin składania ofert- 19.07.2017 r. godz. 10:00

 

wizja  lokalna wspólna dla wszystkich Wykonawców w terminie: 10.07.2017 r. godz.10:00