Przetarg nieograniczony na wykonanie konserwcji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej wraz z agregatami skraplającymi i agregatami wody lodowej w obiektach KWP w Łodzi i jednostkach podległych

Termin składania ofert:

Wartość zamówienia:

Nr referencyjny:

nr sprawy- FZ-2380/7/17/DS

wartośc powyżej 135 000 euro

termin składania ofert- 21.08.2017 r., godz. 10:00

Załączniki do strony