Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Ogłoszenie na zakup gazów technicznych wraz z dzierżawą butli dla KWP w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny:

Termin składania ofert:

Nr sprawy: Kt-2380/2/17/KS

wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro

Kryterium oceny ofert: cena -80% , termin realizacji zamówienia -20%

Termin składania ofert: do dnia 30-01-2017r. do godz.1500

Forma składania ofert: drogą e-mailową na adres: transport@ld.policja.gov.pl , fax:(42)665 12 81, drogą pocztową lub osobiście.

Miejsce składania ofert: Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Stokowska 21/25, kod 92-104 Łódź

Pliki do pobrania

 • 1.13 MB
  Ogłoszenie
 • 712.18 KB
  Zał.Nr 1 - Formularz ofertowy
 • 1.96 MB
  Zał. Nr 2 - Wzór umowy
 • 304.51 KB
  Wybór oferty