Poniżej 30 000 euro

Ogłoszenie na zakup gazów technicznych wraz z dzierżawą butli dla KWP w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego

Nr sprawy: Kt-2380/2/17/KS

wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro

Kryterium oceny ofert: cena -80% , termin realizacji zamówienia -20%

Termin składania ofert: do dnia 30-01-2017r. do godz.1500

Forma składania ofert: drogą e-mailową na adres: transport@ld.policja.gov.pl , fax:(42)665 12 81, drogą pocztową lub osobiście.

Miejsce składania ofert: Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Stokowska 21/25, kod 92-104 Łódź

Załączniki do strony

 • 1.13 MB
  Ogłoszenie
 • 712.18 KB
  Zał.Nr 1 - Formularz ofertowy
 • 1.96 MB
  Zał. Nr 2 - Wzór umowy
 • 304.51 KB
  Wybór oferty