Poniżej 30 000 euro

Świadczenie usług weterynaryjnych dla psów służbowych KMP w Skierniewicach, KMP w Piotrkowie Trybunalskim oraz KPP w Rawie Mazowieckiej

Nr sprawy: Kz-2380/09/2017/ZW-Zp

Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro

Kryteria oceny ofert: 80% cena,  20% czas realizacji usługi

Termin składania ofert: 10.02.2017r. do godziny 14:00

Forma składania ofert: drogą e-mailową na adres: zzpgmt@ld.policja.gov.pl, fax 42 665 12 01, pocztą lub osobiście

Miejsce składania ofert: Wydział Gospodarki Materiałowo - Technicznej w Łodzi, ul. Stokowska 21/25, 92 - 104 Łódź

Informacja o wyborze

Załączniki do strony