Poniżej 30 000 euro

Ogłoszenie na sukcesywne wykonywanie usług pralniczych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego

Nr sprawy - Kz-2380/13/2017/ZW-Zp

Wartość zamówienia poniżej 30 000 euro

Kryteria oceny ofert: 80% cena , 20% termin wykonania usługi

Termin składania ofert: 02.03.2017r. do godziny 14:00

Forma składania ofert: drogą e-mailową na adres: zzpgmt@ld.policja.gov.pl., fax. 42-665-12-01, pocztą lub osobiście.

Miejsce składania ofert: Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi,ul: Stokowska 21/25, 92-104 Łódź

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 

Załączniki do strony