Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Ogłoszenie na dostawy paliwa lotniczego JET A-1 (bez akcyzy) dla KWP w Łodzi

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny:

Termin składania ofert:

Nr sprawy: Kt-2380/13/17/KS

Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro

Kryterium oceny ofert: cena -100%

Termin składania ofert: do dnia 10-04-2017r. do godz.1500

Forma składania ofert: drogą e-mailową na adres: transport@ld.policja.gov.pl. fax: (42) 665 12 81, drogą pocztową lub osobiście.

Miejsce składania ofert: Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul.Stokowska 21/25, kod 92-104 Łódź

Pliki do pobrania

 • 1.24 MB
  Ogłoszenie
 • 654.44 KB
  Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
 • 3.19 MB
  Zał.nr 2 - Wzór umowy
 • 294.13 KB
  Wybór oferty