Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Ogłoszenie na wykonywanie usług w zakresie przeglądów,konserwacji i naprawy sprzętu motorowodnego dla jednostek garnizonu łódzkiego.

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny:

Termin składania ofert:

Nr sprawy: Kt-238016/17/KS

Wartość zamówienia : ponizej 30 000 euro

Kryterium oceny ofert: Cena-80%, Okres gwarancji-20%

Termin skladania ofert: do dnia 11-04-2017r. do godz.1500

Forma składania ofert: drogą e-mailową na adres : transport@ld.policja.gov.pl, fax: (42) 665 12 81, drogą pocztową lub osobiście.

Miejsce składania ofert: Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul.Stokowska 21/25, kod 92-104 Łódź.

Pliki do pobrania

 • 1.67 MB
  Ogłoszenie
 • 356.1 KB
  Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy
 • 1.12 MB
  Zał. Nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy
 • 426.52 KB
  Zał. Nr 3 - Zakres podstawowych czynności przeglądowych i konserwacyjnych łodzi motorowych
 • 2.42 MB
  Zał. Nr 4 - Wzór umowy
 • 316.96 KB
  Wybór oferty