Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Ogłoszenie na świadczenie usług naprawy skrzyń biegów do pojazdów służbowych KWP w Łodzi

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny: Kt-2380/16/18/KS

Termin składania ofert: 27.04.2018r.

Kryterium oceny ofert: Cena 80%, termin wykonania usługi 20%

Termin składania ofert: do  dnia 27.04.2018r. do godz. 15 00

Forma składania ofert: drogą meilową na adres: transport@ld.policja.gov.pl, fax: (42) 665 12 81, drogą pocztową lub osobiście.

Miejsce składania ofert: Wydział Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Stokowska 21/25, kod 92-104 Łódź.