Poniżej 30 000 euro

Ogłoszenie na konserwację i naprawę kabino-suszarki lakierniczej KWP w Łodzi

Kryterium wyboru oferty: cena 100%

Termin składania ofert: do dnia 08-06-2018r. do godz. 1500

Realizacja zamówienia: na okres 36 miesiecy.

Forma składania ofert: drogą meilową na adres: transport@ld.policja.gov.pl, fax: (42) 665 12 81, drogą pocztową lub osobiście.

Miejsce składania ofert: Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul.Stokowska 21/25.kod 92-104 Łódź