Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Ogłoszenie na dostawę samochodu osobowego typu minivan

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny: Kt-2380/45/18/KS

Termin składania ofert: 8 października 2018 do godz. 16:00

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Termin dostawy pojazdu: do dnia 20.11.2018

Forma składania ofert: drogą e-mailową na adres malgorzata.sobala@ld.policja.gov.pl, drogą pocztową lub osobiście

Miejsce składania ofert: sekretariat Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul.Stokowska 21/25, kod 92-104 Łódź