Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Ogłoszenie na dostawy i naprawy urządzeń nagłaśniających i sygnalizacyjnych do pojazdów służbowych KWP w Łodzi

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny: Kt-2380/33/20/KS

Termin składania ofert: 05-06-2020 r. do godz. 15:00

Kryterium wyboru oferty:


- dla dostawy cena 40% ,    termin dostawy zamówienia 10%
- dla usługi cena 40%    ,     termin wykonania usługi 10%
 

Termin składania ofert do dnia 05-06-2020r. do godz.1500

Realizacja zamówienia od dnia podpisania umowy na okres 24 miesięcy.

Forma składnia ofert:

  1. przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: transport@ld.policja.gov.pl
  2. przesłać telefonicznie na fax na nr (42) 665-12-81.
  3. dostarczyć pocztą lub przez firmę wysyłkową na adres: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Wydział Transportu, 92-104 Łódź, ul. Stokowska 21/25 z dopiskiem „OFERTA NA DOSTAWY I NAPRAWY URZĄDZEŃ NAGŁAŚNIAJĄCYCH I SYGNALIZACYJNYCH DO POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH KWP W ŁODZI ”
  4. złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w  Łodzi, ul. Stokowska 21/25 III piętro od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.