Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Ogłoszenie na świadczenie usług regeneracji głowic

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny: 2380/43/I/20/KS

Termin składania ofert: 27.08.2020r.

Termin składania ofert: 27.08.2020r. do 15 00

Kryterium wyboru oferty: Cena 80%, termin wykonania usługi 20%

Realizacja zamówienia od dnia podpisania umowy na okres 24 miesiecy.

Forma składania ofert: drogą meilową na adres: transport@ld.policja.gov.pl, fax. (42) 665 12 81, drogą pocztową lub osobiście.

Miejsce składania ofert: Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Stokowska 21/25 92-104 Łódź.