Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Ogłoszenie na dostawę samochodu osobowego nieoznakowanego typu kombivan do przewozu psów służbowych

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny: Kt-2380/52/20/KS

Termin składania ofert: 23 września 2020

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843);

Nr referencyjny: Kt-2380/52/20/KS

Termin składania ofert: 23 września 2020

Kryterium oceny ofert: cena 80%, moc silnika 20%

Termin dostawy pojazdu: do dnia 08.12.2020 r.

Forma składania ofert: drogą e-mailową na adres transport@ld.policja.gov.pl, drogą pocztową lub osobiście

Miejsce składania ofert: sekretariat Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul.Stokowska 21/25, kod 92-104 Łódź