Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Ogłoszenie na naprawy i konserwacje urządzeń dźwigowych dla KWP w Łodzi

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny: 2380/64/20/KS

Termin składania ofert: 30.11.2020r.

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Forma składania ofert: drogą e-mailową na adres  transport@ld.policja.gov.pl, drogą pocztową lub osobiście

Miejsce składania ofert: sekretariat Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul. Stokowska 21/25,kod 92-104 Łódź

Pliki do pobrania