Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Ogłoszenie na dostawę samochodu osobowego typu van do przewozu 8 osób

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny: Kt-2380/69/20/KS

Termin składania ofert: 11 grudnia 2020 r.

Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji 2020.

Termin realizacji zamówienia do 29 grudnia 2020r.

Kryteria wyboru oferty:

  1. cena 70%,
  2. pojemność silnika 20%,
  3. drzwi boczne przesuwane z obu stron pojazdu 10%