Poniżej 30 000 euro

Nr referencyjny: Dostawa samochodu dostawczego dla KWP w Łodzi

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy - dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163);

Nr referencyjny:

Termin składania ofert:

Nr sprawy:Kt-2380/24/16/KS

Wartość zamówienia: poniżej 30 00 euro

Kryterium oceny ofert: cena-100%

Termin składania ofert: do dnia 23-12-2016r. do godz.1200

Forma składania ofert: drogą e-mailową na adres:transport@ld.policja.gov.pl, fax: (42) 665 12 81, drogą pocztową lub osobiście.

Miejsce składania ofert: Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul.Stokowska 21/25, kod 92-104 Łódź

Pliki do pobrania

 • 628.58 KB
  Ogłoszenie
 • 567.25 KB
  Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy
 • 2.55 MB
  Zał. Nr 2 - Specyfikacja Techniczna
 • 2.02 MB
  Zał. Nr 3 - Wzór umowy
 • 190.76 KB
  Wyjaśnienie do pytania
 • 281.96 KB
  Informacja o wyborze oferty