Poniżej 30 000 euro

Ogłoszenie na świadczenie usług regeneracji przekładni kierowniczych do pojazdów służbowych KWP w Łodzi

Nr sprawy: Kt-2380/1/17/KS

Wartość zamówienia: poniżej 30 000 euro

Kryterium oceny ofert: cena- 80% , termin wykonania usługi - 20%

Termin skladania ofert : do dnia 20-01-2017r. do godz.15oo

Forma składania ofert: drogą e-mailową na adres: transport@ld.policja.gov.pl, fax: (42) 665 12 81, drogą pocztową lub osobiście.

Miejsce składania ofert: Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, ul.Stokowska 21/25, kod 92-104 Łódź

Załączniki do strony

 • 1.27 MB
  Ogłoszenie
 • 652.74 KB
  Zał.Nr 1 -Formularz ofertowy
 • 1.87 MB
  Zał. Nr 2 - Wzór umowy
 • 285.21 KB
  Informacja o wyborze oferty