Poniżej 30 000 euro - Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi

Poniżej 30 000 euro

Postępowania o wartości poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
Ogłoszenie na dostawy paliwa lotniczego JET A-1 (bez akcyzy) dla KWP w Łodzi pełna treść ogłoszenia
Świadczenie usług odbioru,transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego. pełna treść ogłoszenia
Ogłoszenie na sukcesywne wykonywanie usług pralniczych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego pełna treść ogłoszenia
Świadczenie usług weterynaryjnych dla psów służbowych KMP w Skierniewicach, KMP w Piotrkowie Trybunalskim oraz KPP w Rawie Mazowieckiej pełna treść ogłoszenia
Ogłoszenie na zakup gazów technicznych wraz z dzierżawą butli dla KWP w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego pełna treść ogłoszenia
Ogłoszenie na świadczenie usług regeneracji przekładni kierowniczych do pojazdów służbowych KWP w Łodzi pełna treść ogłoszenia
Dostawa samochodu dostawczego dla KWP w Łodzi pełna treść ogłoszenia
OGŁOSZENIE NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA KWP W ŁODZI pełna treść ogłoszenia
OGŁOSZENIE NA DOSTAWY CHEMII SAMOCHODOWEJ DLA KWP W ŁODZI pełna treść ogłoszenia
OGŁOSZENIE NA DOSTAWĘ ANALIZATORA DRGAŃ DO ŚMIGŁOWCA BELL-206B pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony