Poniżej 30 000 euro - Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi

Poniżej 30 000 euro

Postępowania o wartości poniżej 30 000 euro
Nr referencyjny Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
Ogłoszenie na naprawę i malowanie płotków pełna treść ogłoszenia
Ogłoszenie na dostawę wyposażenia BHP w postaci obuwia roboczego, ochronnego i medycznego oraz drobnego sprzętu BHP dla KWP w Łodzi pełna treść ogłoszenia
Ogłoszenie na krzesła pełna treść ogłoszenia
Świadczenie usług lakierniczych dla naprawianych przez KWP w Łodzi pojazdów służbowych pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony