Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/16/18/KK poniżej 144.000 euro przetarg nieograniczony na świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji, kalibracji i wzorcowania (adiustacji) urządzeń służących do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji, kalibracji (adiustacji) legalizacji urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów poruszających się w ruchu drogowym 26.03.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/17/18/SS poniżej 5.548.000 euro Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy, termomodernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Norwida 18 30.03.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/15/18/PS poniżej 144.000 euro Świadczenie usług dzierżawy łączy analogowych dla jednostek Policji województwa łódzkiego 20.03.2018r. do godz 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/13/18/PS poniżej 144.000 euro Świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego elementów systemu radiolinii administrowanych przez Policję na terenie województwa łódzkiego 15.03.2018r. godzina 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/5/18/SS powyżej 144.000 euro Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 13.04.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/12/18/PS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy artykułów kancelaryjno - biurowych 09-03-2018r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/3/18/IG poniżej 144.000 euro Świadczenie usług w zakresie naprawy i konserwacji kserokopiarek oraz powielaczy cyfrowych wraz z wymianą części zamiennych i podzespołów 06.03.2018 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/14/18/IG poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonanie usług mycia i czyszczenia pojazdów służbowych Policji na terenie województwa łódzkiego 26.02.2018 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/7/18/PS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy pakietów kryminalistycznych oraz odczynników 20.02.2018 r., godz 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/11/18/IG poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów metalowych, w tym zamków do drzwi i okuc do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 15.02.2018, godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia