Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
F-2380/10/17/MK poniżej 750.000 euro usługi społeczne: świadczenie całodobowych usług medycznych tj. badania osób zatrzymanych przez Policję, w tym doprowadzonych do wytrzeźwienia na terenie działania jednostek Policji województwa łódzkiego oraz pobierania próbek krwi 29.11.2017 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/42/17/KK poniżej 5.225.000 euro przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej jako dokumentacji powtarzalnej wraz z wykonaniem robót budowlanych dotyczących budowy obiektów nowej siedziby Posterunku Policji w Rozprzy przy ul. Sportowej 01.12.2017 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/34/17/PS poniżej 135.000 euro Przetarg niegraniczony na świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego elementów systemu radiolinii administrowanych przez Policję na terenie województwa łódzkiego 20.11.2017 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/41/17/KK poniżej 5.225.000 euro Przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową obiektów nowej siedziby Komisariatu Policji w Widawie przy ul. Nowy Rynek 16 24.11.2017 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/37/17/SS powyżej 135.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji 07.12.2017 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/38/17/KK poniżej 5.225.000 euro Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów na terenie jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi 10.11.2017 r. godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
F-2380/07/17/MK poniżej 750.000 euro usługi społeczne: świadczenie całodobowych usług medycznych tj. badania osób zatrzymanych przez Policję, w tym doprowadzonych do wytrzeźwienia na terenie działania jednostek Policji województwa łódzkiego oraz pobierania próbek krwi 10.11.2017 r, godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/36/17/SS poniżej 5.225.000 euro Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy, termomodernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Norwida 18 08.11.2017 r. godz. 10;00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/35/17/PS poniżej 135.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu komputerowego dla KWP w Łodzi w ramach Programu Modernizacji Policji 25.10.2017 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/31/17/PS poniżej 135.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy środków czystości, środków do dezynfekcji oraz artykułów gospodarczych 26.10.2017 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia