Powyżej 30 000 euro - Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi

Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/50/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi 02.12.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/45/20/SS powyżej 750.000 euro Usługi społeczne - świadczenie usług w zakresie żywienia 10.11.2020 r. godzina 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/49/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług mycia i czyszczenia autobusów, furgonów i pojazdów osobowych Policji stacjonujących w Łodzi przy ul. Pienistej 71 25.11.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/47/20/SS powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na usługi holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych dla KMP w Łodzi. 23.11.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/48/20/SS poniżej 5.350.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia w ramach zadania pn. Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Woli Krzysztoporskiej. 30.10.2020r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/44/20/SS powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na naprawy pojazdów służbowych miejskich/powiatowych jednostek Policji garnizonu łódzkiego. 17.11.2020r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/30/20/SS powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i akcesoriów do badań kryminalistycznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi. 16.11.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/42/20/KK poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego w ramach I wyposażenia jednostek podległych KWP w Łodzi 22.10.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/43/20/SS poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na rozbudowę istniejącego systemu radiolinii, administrowanych przez Policję na terenie województwa łódzkiego. 16.10.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/31/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę przenośnego analizatora nieznanych substancji chemicznych służącego do detekcji niebezpiecznych mieszanin związków chemicznych (spektrometr) w ramach projektu pn.: „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRNE na terenie obiektów IK" (nr projektu PL/2020/PR/0085) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 09.11.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony