Powyżej 30 000 euro - Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi

Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
Kz- 2380/103/2020/ZW-JW poniżej 750.000 euro Postępowanie o udzielenie zamóweinia publicznego na usługi społeczne na świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) 12.01.2021 r. godzina 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/67/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej na dostawy pojazdów typu SUV w policyjnej wersji oznakowanej 22.02.2021 r. godzina 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/68/20/EG poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę środków do dezynfekcji pochodzących z bieżącej produkcji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego. 14.01.2021 r. godzina 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/71/20/KK poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług mycia i czyszczenia pojazdów służbowych na potrzeby 8 jednostek powiatowych Policji 12.01.2021 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/72/20/SS poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadań inwestycyjnych dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 25.01.2021 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/70/20/KK poniżej 5.350.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku Policyjnej Izby Zatrzymań KPP w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2 w zakresie docieplenia dachu / stropodachu i wymiany stolarki okiennej 20.01.2021 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/69/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę opon do pojazdów służbowych dla KWP garnizonu łódzkiego 26.02.2021 r. godzina 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/59/20/KK poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych 11.01.2021 r. godzina 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/62/20/KK poniżej 139.000 euro Dostawa płynów eksploatacyjnych do pojazdów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego 12.01.2021 r. godzina 10:30 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/66/20/EG poniżej 139.000 euro Sukcesywne dostawy materiałów informatycznych dla KWP w Łodzi oraz jednostek podległych. 11.01.2021 r. godzina 10:30 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony