Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/45/19/SS poniżej 5.548.000 euro Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z/s w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2 w zakresie projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 06.11.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/52/19/SS powyżej 750.000 euro Usługi społeczne- świadczenie całodobowych usług medycznych tj. badanie osób zatrzymanych przez Policję, w tym doprowadzonych do wytrzeźwienia na terenie działania jednostek Policji województwa łódzkiego oraz pobieranie próbki krwi 08.11.2019r. dogz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/54/19/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na na dostawę środków i materiałów do utrzymania czystości, materiałów gospodarczych i narzędzi ręcznych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu gospodarstwa domowego dla potrzeb KWP w Łodzi i jednostek jej podległych 22.10.2019 godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/53/19/KK poniżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu łączności w ramach pierwszego wyposażenia jednostek podległych KWP w Łodzi 17.10.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/50/19/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na usługi mycia i czyszczenia pojazdów służbowych Policji na potrzeby KPP w Łasku i KPP w Rawie Mazowieckiej 11.10.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/51/19/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację mikroskopu porównawczego w technologii 2D i 3D do wizualizacji i pomiarów śladów kryminalistycznych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem. 08.10.2019 r. godz.10;00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/46/19/KK poniżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Posterunek Policji w Andrespolu – budowa nowej siedziby”, adres lokalizacji: ul. Brzezińska 6, 95-020 Andrespol 10.10.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/49/19/KK poniżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów informatycznych dla KWP w Łodzi oraz jednostek podległych 07.10.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/47/19/KK poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy środków do dezynfekcji oraz rękawiczek jednorazowych. 08.10.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/48/19/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na na dostawę i instalację automatycznej stacji pipetującej do badań genetycznych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem 03.10.2019 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony