Powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na usługi mycia i czyszczenia pojazdów służbowych dla jednostek Policji garnizonu łódzkiego

nr sprawy- Zp-2380/5/17/DS

wartośc powyżej 135 000 euro

termin składania ofert- 26.07.2017 r., godz. 10:00