Powyżej 30 000 euro

przetarg nieograniczony na dostawę elementów umundurowania

nr sprawy - FZ-2380/3/17/DS

wartość poniżej 135 000 euro

termin składania ofert - 30.06.2017 r. godz. 10:00