Powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na usługi mycia i czyszczenia pojazdów służbowych Policji na terenie miasta Łódź

nr sprawy- Zp-2380/14/17/KK

wartośc powyżej 135 000 euro

termin składania ofert- 04.08.2017 r., godz. 10:00