Powyżej 30 000 euro

przetargu nieograniczonego na dostawy części zamiennych do samochodów ciężarowych dla KWP w Łodzi

nr sprawy - FZ-2380/10/17/KK

wartość powyżej 135 000 euro

termin składania ofert - 24.08.2017 r., godz. 10:00

Załączniki do strony