Powyżej 30 000 euro

Opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 21.05.2018 r. godz. 10:00

Wartość zamówienia: powyżej 5.548.000 euro

Nr referencyjny: FZ-2380/6/18/SS

TERMIN WIZJI LOKALNEJ wspólnej dla wszystkich Wykonawców w terminie:                 

- dla obiektu przy ul. Sienkiewicza 28/30  w dniu 12-04-2018 r. godz. 11:00

- dla obiektu przy ul. Tuwima 12 a w dniu 12-04-2018 r.  godz. 13:00

Dodatkowy termin wizji lokalnej- 19.04.2018 r. godz. 14:00