Powyżej 30 000 euro

Opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a”

Termin składania ofert: 27.07.2018 r. godz. 10:00

Wartość zamówienia: powyżej 5.548.000 euro

Nr referencyjny: FZ-2380/39/18/SS

Opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a”  realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020na opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a”  realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

TERMIN WIZJI LOKALNEJ wspólnej dla wszystkich Wykonawców w terminie:                

- dla obiektu przy ul. Sienkiewicza 28/30  w dniu  06.07.2018 r. godz.  11:00

- dla obiektu przy ul. Tuwima 12 a w dniu  06.07.2018 r.  godz. 13:00