Powyżej 30 000 euro

Przetargu nieograniczony na świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych w PdOZ oraz na świadczenie usług w zakresie żywienia osób nieletnich przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka w Łodzi

Termin składania ofert: 18.07.2018 r., godz. 10:00

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Nr referencyjny: FZ-2380/43/18/IG