Powyżej 30 000 euro

Dostawa samochodów małolitrażowych segmentu A i B w policyjnej wersji oznakowanej

Termin składania ofert: 21.08.2018 do godz 10:00

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Nr referencyjny: FZ-2380/41/18/PS