Powyżej 30 000 euro

Usługi społeczne/prawne na wybór wykonawców do obsługi prawnej dla komend powiatowych/miejskich Policji województwa łódzkiego

Termin składania ofert: 20.07.2018 r. godz.10:00

Wartość zamówienia: poniżej 750.000 euro

Nr referencyjny: F-2380/04/18/MK