Powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową obiektów nowej siedziby Komisariatu Policji w Widawie przy ul. Nowy Rynek 16

Termin składania ofert: 08.08.2018 r. godz. 10:00

Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Nr referencyjny: FZ-2380/49/18/KK

TERMIN WIZJI LOKALNEJ wspólnej dla wszystkich Wykonawców w dniu: 25.07.2018 r. godz.10:00.