Powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu łódzkiego

Termin składania ofert: 10.08.2018 r., godz. 10:00

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Nr referencyjny: FZ-2380/46/18/IG