Powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogwarancyjnych przeglądów, napraw, konserwacji i kalibracji (adiustacji) wskaźników spożycia alkoholu w wydychanym powietrzu typu Certen oraz Promiler Raptor AT 7000

Termin składania ofert: 20.08.2018 r. godz. 10:00

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Nr referencyjny: FZ – 2380/51/18/KK