Powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych dla potrzeb KWP w Łodzi

Termin składania ofert: 08.10.2018 r. godz. 10:00

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Nr referencyjny: FZ-2380/54/18/SS

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej wspólnej dla wszystkich   Wykonawców w terminie:  

Część 1 – 20.08.2018 r. godz. 11:00, Miejsce spotkania: Warta ul. Sadowej 47

Część 2 – 22.08.2018 r. godz. 10:00, Miejsce spotkania: Łódź ul. Pienista 71,

Część 3 – 24.08.2018 r. godz. 10:00, Miejsce spotkania: Łódź ul. Kwietniowa 1