Powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dotyczących budowy obiektów nowej siedziby Posterunku Policji w Rozprzy przy ul. Sportowej

Termin składania ofert: 05.10.2018 r., godz. 10:00

Wartość zamówienia: poniżej 5.548.000 euro

Nr referencyjny: FZ-2380/59/18/KK