Powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji i kalibracji (adiustacji) wskaźników spożycia alkoholu w wydychanym powietrzu

Termin składania ofert: 28.09.2018 r. godz. 10:00

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Nr referencyjny: FZ-2380/57/18/KK