Powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług weterynaryjnych na rzecz psów i koni będących na stanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek garnizonu łódzkiego

Termin składania ofert: 02.10.2018 r., godz. 10:00

Wartość zamówienia: poniżej 144.000 euro

Nr referencyjny: FZ-2380/52/18/KK