Powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej na dostawy sprzętu komputerowego

Termin składania ofert: 13.11.2018 do godz 10:00

Wartość zamówienia: powyżej 144.000 euro

Nr referencyjny: FZ-2380/60/18/PS