Powyżej 30 000 euro

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Termin składania ofert: 09.11.2018 godz.12:00

Wartość zamówienia:

Nr referencyjny: FZ-2380/64/18/SS