Powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Termin składania ofert: 30.10.2020 r. godz. 10:00

Wartość zamówienia: powyżej 139.000 euro

Nr referencyjny: FZ-2380/36/20/SS