Powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na dostawę przenośnego analizatora nieznanych substancji chemicznych służącego do detekcji niebezpiecznych mieszanin związków chemicznych (spektrometr) w ramach projektu pn.: „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRNE na terenie obiektów IK" (nr projektu PL/2020/PR/0085) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Termin składania ofert: 09.11.2020 r., godz. 10:00

Wartość zamówienia: powyżej 139.000 euro

Nr referencyjny: FZ-2380/31/20/KK