Powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na rozbudowę istniejącego systemu radiolinii, administrowanych przez Policję na terenie województwa łódzkiego.

Termin składania ofert: 16.10.2020 r. godz. 10:00

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Nr referencyjny: FZ-2380/43/20/SS

Zamawiający przewiduje udostępnienie lokalizacji wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia w celu przeprowadzenia wizji lokalnej:

- w dniu 08.10.2020 godz. 9:00- KMP Łódź. Miejsce spotkania siedziba KMP w Łodzi, Łódź ul. Sienkiewicza 28/30

- w dniu 08.10.2020 godz. 11:30- ZUS. Miejsce spotkania siedziba ZUS Łódź, ul. Zamenhofa 2

- w dniu 08.10.2020 godz. 13:30 KWP Łódź. Miejsce spotkania siedziba KWP w Łodzi, Łódź, ul. Lutomierska 108/112