Powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych

Termin składania ofert: 11.01.2021 r. godzina 10:00

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Nr referencyjny: FZ-2380/59/20/KK