Powyżej 30 000 euro

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę środków do dezynfekcji pochodzących z bieżącej produkcji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego.

Termin składania ofert: 14.01.2021 r. godzina 10:00

Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Nr referencyjny: FZ-2380/68/20/EG