Powyżej 30 000 euro

Postępowanie o udzielenie zamóweinia publicznego na usługi społeczne na świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ)

Termin składania ofert: 12.01.2021 r. godzina 10:00

Wartość zamówienia: poniżej 750.000 euro

Nr referencyjny: Kz- 2380/103/2020/ZW-JW