Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/53/18/KK poniżej 144.000 euro przetarg nieograniczony na świadczenie usług konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych na terenie KWP i jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi 12.09.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/54/18/SS powyżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych dla potrzeb KWP w Łodzi 08.10.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ – 2380/51/18/KK poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pogwarancyjnych przeglądów, napraw, konserwacji i kalibracji (adiustacji) wskaźników spożycia alkoholu w wydychanym powietrzu typu Certen oraz Promiler Raptor AT 7000 20.08.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/50/18/PS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego typu kombi segment D w policyjnej wersji nieoznakowanej 21.08.2018 do godz 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/46/18/IG poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dla funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu łódzkiego 10.08.2018 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/49/18/KK poniżej 5.548.000 euro Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową obiektów nowej siedziby Komisariatu Policji w Widawie przy ul. Nowy Rynek 16 08.08.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/48/18/IG poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy wyposażenia BHP w postaci odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego i ochronnego 26.07.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/47/18/PS powyżej 144.000 euro Dostawa samochodu osobowego typu minivan w policyjnej wersji nieoznakowanej 24.08.2018 do godz 10:00 pełna treść ogłoszenia
F-2380/04/18/MK poniżej 750.000 euro Usługi społeczne/prawne na wybór wykonawców do obsługi prawnej dla komend powiatowych/miejskich Policji województwa łódzkiego 20.07.2018 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/41/18/PS powyżej 144.000 euro Dostawa samochodów małolitrażowych segmentu A i B w policyjnej wersji oznakowanej 21.08.2018 do godz 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony