Powyżej 30 000 euro - Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi

Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
F-2380/09/20/MK poniżej 750.000 euro Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ust. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dotyczy: świadczenie obsługi prawnej na rzecz komend powiatowych/miejskich Policji województwa łódzkiego 11.01.2021 r. godzina 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/46/20/EG powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów kancelaryjno - biurowych oraz papieru kserograficznego. 09.02.2021 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/63/20/KK poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych 30.12.2020 r. godzina 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/65/20/SS poniżej 5.350.000 euro Przetarg nieograniczony na budowę nowej siedziby Posterunku Policji w Andrespolu przy ul. Brzezińskiej 6. 22.01.2021 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/60/20/EG poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę oporządzenia do broni ŚPB oraz stojaków do przechowywania broni 29.12.2020 r. godzina 10:00 pełna treść ogłoszenia
Kz- 2380/89/2020/ZW-JW poniżej 750.000 euro Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne - świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia osób zatrzymanych w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) 22.12.2020 r. godzina 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/61/20/SS poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na naprawy pojazdów służbowych powiatowych jednostek Policji garnizonu łódzkiego. FZ-2380/61/SS 28.12.2020 r. godzina 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/64/20/SS poniżej 5.350.000 euro Przetargu nieograniczonego na przebudowę wraz z modernizacją budynku koszarowego nr 13 na terenie OPP w Łodzi przy ul. Pienistej 71 13.01.2021 r. godzina 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/51/20/KK powyżej 139.000 euro Dostawy części zamiennych do samochodów służbowych marki RENAULT dla KWP w Łodzi 15.01.2021 r. godzina 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/55/20/SS powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych do zbiorników podziemnych. 11.01.2021 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony