Powyżej 30 000 euro - Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi

Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/36/20/SS powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 30.10.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
F-2380/07/20/MK poniżej 750.000 euro Usługi społeczne - dotyczy świadczenia całodobowych usług medycznych tj. badania osób zatrzymanych przez Policję, w tym doprowadzonych do wytrzeźwienia na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie oraz pobierania próbek krwi 30-09-2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/41/20/SS poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę mebli metalowych, mebli drewnianych oraz krzeseł i różnego rodzaju siedzisk 25.09.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/40/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii komórkowej dla KWP w Łodzi 28.10.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/35/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług mycia i czyszczenia pojazdów służbowych na potrzeby 9 jednostek powiatowych Policji 14.10.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/39/20/EG poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie przeglądów i konserwacji masztów antenowych oraz naprawy i usuwanie awarii w systemach antenowych, pracujących w policyjnych sieciach radiowych, użytkowanych przez jednostki podległe Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi 21-09-2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/38/20/EG poniżej 139.000 euro PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH 18.09.2020 godz 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/34/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy części zamiennych do samochodów służbowych marki FORD dla KWP w Łodzi 13.10.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/17/20/EG poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę oporządzenia do broni ŚPB oraz stojaków do przechowywania broni 17.09.2020 r., godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/33/20/EG poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży roboczej i ochronnej, obuwia roboczego i ochronnego, elementów ochrony indywidualnej – jednorazowej oraz odzieży sportowej i obuwia sportowego. 16.09.2020r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony