Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ – 2380/75/18/KK poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę radiotelefonów wraz z ukompletowaniem dla KWP w Łodzi 19.11.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ – 2380/71/18/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń do obezwładniania energią elektryczną wraz z ukompletowaniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 19.11.2018 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/73/18/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę testera radiokomunikacyjnego dla KWP w Łodzi 14.11.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/69/18/PS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu typu auto-laweta do przewozu pojazdów służbowych dla KWP w Łodzi 15.11.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/65/18/KK powyżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania biurowego dla KWP w Łodzi i jednostek podległych pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/67/18/KK powyżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę drukarek laserowych dla KWP w Łodzi i jednostek podległych pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/66/18/KK powyżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów przenośnych dla KWP w Łodzi pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/64/18/SS Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 09.11.2018 godz.12:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/61/18/PS powyżej 144.000 euro Przetarg nieograniczonego na sukcesywne dostawy paliw płynnych do zbiorników podziemnych pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/62/18/PS poniżej 5.548.000 euro Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej oraz remont i przebudowa części pomieszczeń budynku Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie przy ul. 1-go Maja 7 05.11.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony