Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/37/17/SS powyżej 135.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji 08.12.2017 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/38/17/KK poniżej 5.225.000 euro Przetarg nieograniczony na remont nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów na terenie jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi 10.11.2017 r. godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
F-2380/07/17/MK poniżej 750.000 euro usługi społeczne: świadczenie całodobowych usług medycznych tj. badania osób zatrzymanych przez Policję, w tym doprowadzonych do wytrzeźwienia na terenie działania jednostek Policji województwa łódzkiego oraz pobierania próbek krwi 10.11.2017 r, godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/36/17/SS poniżej 5.225.000 euro Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy, termomodernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Norwida 18 08.11.2017 r. godz. 10;00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/35/17/PS poniżej 135.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu komputerowego dla KWP w Łodzi w ramach Programu Modernizacji Policji 25.10.2017 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/31/17/PS poniżej 135.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy środków czystości, środków do dezynfekcji oraz artykułów gospodarczych 26.10.2017 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Kz-2380/91/2017/Zw-Zp poniżej 750.000 euro Usługi społeczne: świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych (PdOZ) i stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łódź w KPP w Tomaszowie Mzaowieckim, oraz świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych (PdOZ) i stanów osobowych na zlecenie Wydziału GMT KWP w Łódź w KPP w Radomsku 20.10.2017 r. do godziny 10.00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/29/17/IG powyżej 135.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy wymazówek do pobierania i zabezpieczania śladów 16.11.2017 r. godz. 10.00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/27/17/SS poniżej 135.000 euro Przetarg nieograniczony na usługi kontroli, czyszczenia, regulacji podłączeń przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w obiektach KWP wŁodzi i jednostkach podległych 12.10.2017r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/33/17/SS poniżej 5.225.000 euro Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z rozbudową III KP KMP w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 33 25.10.2017 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia