Powyżej 30 000 euro - Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi

Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/5/18/SS powyżej 144.000 euro Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 16.04.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/12/18/PS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy artykułów kancelaryjno - biurowych 09-03-2018r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/3/18/IG poniżej 144.000 euro Świadczenie usług w zakresie naprawy i konserwacji kserokopiarek oraz powielaczy cyfrowych wraz z wymianą części zamiennych i podzespołów 06.03.2018 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/14/18/IG poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonanie usług mycia i czyszczenia pojazdów służbowych Policji na terenie województwa łódzkiego 26.02.2018 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/7/18/PS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy pakietów kryminalistycznych oraz odczynników 20.02.2018 r., godz 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/11/18/IG poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów metalowych, w tym zamków do drzwi i okuc do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 15.02.2018, godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/9/18/IG poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 15.02.2018, godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/10/18/IG poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie żywienia 09.02.2018 do godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/8/18/KK poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów ogólnobudowlanych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 08.02.2018 do godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/4/18/SS poniżej 5.548.000 euro Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z rozbudową budynku III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 33 07.02.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony