Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/35/19/KK poniżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę mebli metalowych, dla III KP KMP Łódź oraz KWP w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego 21.08.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/36/19/SS poniżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na usługi odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych 14.08.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/29/19/KK poniżej 144000 euro Wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji hydrantowych i podręcznego sprzętu gaśniczego oraz instalacji oddymiania i sygnalizacji alarmu pożaru, a także dostaw sprzętu gaśniczego, znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i instrukcji dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych 05.08.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/32/19/SS poniżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu techniki biurowej i kserokopiarek 08.08.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/30/19/KK poniżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 31.07.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/33/19/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nioegraniczony na dostawę samochodu 5-cio osobowego typu minivan w policyjnej wersji nieoznakowanej. 30.07.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/31/19/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla jednostek Policji województwa łódzkiego 25.07.2019 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/26/19/SS poniżej 5.548.000 euro Przetarg nieograniczony na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z budową obiektów nowej siedziby Posterunku Policji w Hermanowie. 29.07.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/27/19/KK powyżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych. 12.08.2019 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/28/19/KK poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów medycznych i opatrunkowych oraz środków do dezynfekcji. 10.07.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony