Powyżej 30 000 euro - Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi

Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/54/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy części zamiennych do samochodów służbowych marki FIAT dla KWP w Łodzi 08.01.2021 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/57/20/SS poniżej 5.350.000 euro Przetarg nieograniczony na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji Warcie przy ul. Sadowej 47. 12.01.2021 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/56/20/KK poniżej 139.000 euro Przetargu nieograniczonego na dostawę środków i materiałów do utrzymania czystości, artykułów gospodarczych i narzędzi ręcznych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu gospodarstwa domowego dla potrzeb KWP w Łodzi i jednostek jej podległych 11.12.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/53/20/KK powyżej 139.000 euro Przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek jej podległych – KWP w Łodzi i KMP w Łodzi 30.12.2020 godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/52/20/KK poniżej 5.350.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonanie termomodernizacji budynku Policyjnej Izby Zatrzymań KPP w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2 w zakresie docieplenia dachu / stropodachu i wymiany stolarki okiennej wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej 30.11.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/50/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi 02.12.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/45/20/SS powyżej 750.000 euro Usługi społeczne - świadczenie usług w zakresie żywienia 16.11.2020 r. godzina 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/49/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług mycia i czyszczenia autobusów, furgonów i pojazdów osobowych Policji stacjonujących w Łodzi przy ul. Pienistej 71 25.11.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/47/20/SS powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na usługi holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych dla KMP w Łodzi. 23.11.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/48/20/SS poniżej 5.350.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia w ramach zadania pn. Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Woli Krzysztoporskiej. 30.10.2020r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony