Powyżej 30 000 euro - Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi

Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/28/20/SS powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie konserwacji, bieżących napraw i usuwanie powstałych awarii instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych oraz instalacji chłodniczych dla potrzeb wentylacji mechanicznej w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach podległych. 23.09.2020.r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/19/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy części zamiennych do samochodów służbowych marki VOLKSWAGEN dla KWP w Łodzi 18.09.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/32/20/EG poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy druków i formularzy resortowych 25.08.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/16/20/SS poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pralniczych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego 21.08.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/26/20/SS powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na naprawy pojazdów służbowych miejskich/powiatowych jednostek Policji garnizonu łódzkiego. 21.08.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/22/20/SS poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług kontroli, czyszczenia, regulacji podłączeń przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostkach jej podległych. 21.07.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/27/20/SS poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu osobowego typu kombivan do przewozu osób zatrzymanych w policyjnej wersji oznakowanej. 15.07.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/25/20/SS powyżej 5.350.000 euro Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 16.09.2020 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/20/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do samochodów służbowych marki SKODA dla KWP w Łodzi. 03.08.2020r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/18/20/KK poniżej 5.350.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu elewacji, naprawa schodów zewnętrznych i wymiana fragmentu chodnika na terenie KPP w Łęczycy przy ul. Ozorkowskie Przedmieście 4 17.07.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony