Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/63/18/PS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów ciężarowych 26.10.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/56/18/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzętu dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi. 10.10.2018 r. godz. 11:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/60/18/PS powyżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej na dostawy sprzętu komputerowego 13.11.2018 do godz 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/52/18/KK poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na świadczenie usług weterynaryjnych na rzecz psów i koni będących na stanie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostek garnizonu łódzkiego 02.10.2018 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/57/18/KK poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na świadczenie pogwarancyjnych usług przeglądów, napraw, konserwacji i kalibracji (adiustacji) wskaźników spożycia alkoholu w wydychanym powietrzu 28.09.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/58/18/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Policji województwa łódzkiego 04.10.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/59/18/KK poniżej 5.548.000 euro Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dotyczących budowy obiektów nowej siedziby Posterunku Policji w Rozprzy przy ul. Sportowej 05.10.2018 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
F-2380/07/18/MK poniżej 750.000 euro Usługi społeczne/prawne na wybór wykonawców do obsługi prawnej dla komend powiatowych/miejskich Policji województwa łódzkiego 11.09.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/53/18/KK poniżej 144.000 euro przetarg nieograniczony na świadczenie usług konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych na terenie KWP i jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi 12.09.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/54/18/SS powyżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy robotach budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych dla potrzeb KWP w Łodzi 08.10.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony