Powyżej 30 000 euro - Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi

Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/11/18/IG poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów metalowych, w tym zamków do drzwi i okuc do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 15.02.2018, godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/9/18/IG poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 15.02.2018, godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/10/18/IG poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie żywienia 09.02.2018 do godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/8/18/KK poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów ogólnobudowlanych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 08.02.2018 do godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/4/18/SS poniżej 5.548.000 euro Przetarg nieograniczony na przebudowę wraz z rozbudową budynku III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Armii Krajowej 33 07.02.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/1/18/SS powyżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na usługi holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych 22.02.2018 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/2/18/IG poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie żywienia 22.01.2018 r., do godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/55/17/SS powyżej 135.000 euro przetarg nieograniczony na dostawy odczynników chemicznych, materiałów laboratoryjnych i drobnego sprzętu 22.02.2018 r. godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony