Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/25/19/KK poniżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy pakietów do pobierania materiału genetycznego DNA oraz wymazówek do pobierania i zabezpieczania śladów. 18.06.2019 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/24/19/KK powyżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów osobowych typu SUV w policyjnej wersji oznakowanej 25.06.2019 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/23/19/KK powyżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów ciężarowych z zabudową typu cysterna do przewozu paliwa lotniczego JET A-1. 21.06.2019 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/20/19/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na usługi odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z obiektów KWP w Łodzi i jednostek podległych 16.05.2019 r. godz. 12:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/22/19/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę i instalację chromatografu gazowego z detektorem mas GCMS. 17.05.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/19/19/SS powyżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy części zamiennych do samochodów służbowych marki KIA. 29.05.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
Kz-2380/26/2019/RK poniżej 750.000 euro Usługi społeczne na świadczenie usługi żywienia w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu oraz świadczenie usług w zakresie żywienia osób zatrzymanych (PdOZ) w KPP w Sieradzu 17.05.2019 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/14/19/KK powyżej 144000 euro Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie umowy ramowej na dostawy urządzeń radiotelekomunikacyjnych oraz materiałów łączności. 14.06.2019 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/18/19/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego wyposażenia kwaterunkowego dla KWP w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego oraz Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji KGP i Wydziału w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych KGP. 23.04.2019 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/15/19/SS powyżej 144000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla KWP w Łodzi oraz jednostek podległych 15.05.2019 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony