Powyżej 30 000 euro - Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi

Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/44/20/SS powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na naprawy pojazdów służbowych miejskich/powiatowych jednostek Policji garnizonu łódzkiego. 17.11.2020r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/30/20/SS powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i akcesoriów do badań kryminalistycznych dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi. 25.11.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/42/20/KK poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego w ramach I wyposażenia jednostek podległych KWP w Łodzi 22.10.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/43/20/SS poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na rozbudowę istniejącego systemu radiolinii, administrowanych przez Policję na terenie województwa łódzkiego. 16.10.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/31/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę przenośnego analizatora nieznanych substancji chemicznych służącego do detekcji niebezpiecznych mieszanin związków chemicznych (spektrometr) w ramach projektu pn.: „Rozpoznanie i neutralizacja zagrożeń CBRNE na terenie obiektów IK" (nr projektu PL/2020/PR/0085) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 09.11.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/36/20/SS powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. „Rewitalizacja Centrum Miasta Łodzi w obiekcie Policji przy ul. Sienkiewicza 28/30 oraz przy ul. Tuwima 12a” realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 30.10.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
F-2380/07/20/MK poniżej 750.000 euro Usługi społeczne - dotyczy świadczenia całodobowych usług medycznych tj. badania osób zatrzymanych przez Policję, w tym doprowadzonych do wytrzeźwienia na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie oraz pobierania próbek krwi 30-09-2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/41/20/SS poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę mebli metalowych, mebli drewnianych oraz krzeseł i różnego rodzaju siedzisk 25.09.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/40/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonii komórkowej dla KWP w Łodzi 28.10.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/35/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług mycia i czyszczenia pojazdów służbowych na potrzeby 9 jednostek powiatowych Policji 14.10.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony