Powyżej 30 000 euro - Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych KWP w Łodzi

Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/21/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy części zamiennych do samochodów służbowych marki FORD dla KWP w Łodzi 22.07.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/9/20/KK poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji w obiektach i radiowozach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz jednostkach jej podległych 26.06.2020 r., godz. 10:30 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/15/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z jednostek podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi 16.07.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/14/20/SS powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na usługi holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych dla KMP w Piotrkowie Trybunalskim i KPP w Zgierzu. 15.07.2020r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/13/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę samochodów osobowych typu SUV w policyjnej wersji oznakowanej 10.07.2020 r., godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
F-2380/05/20/MK poniżej 750.000 euro Usługi społeczne- świadczenie całodobowych usług medycznych tj. badania osób zatrzymanych przez Policję, w tym doprowadzonych do wytrzeźwienia na terenie działania jednostek Policji województwa łódzkiego oraz pobierania próbek krwii 19.06.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/10/20/SS poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczonyna dostawę elementów umundurowania. 17.06.2020 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/12/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług mycia i czyszczenia pojazdów służbowych KWP i KMP w Łodzi 03.07.2020 ., godz.10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/11/20/KK powyżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonywanie usług mycia i czyszczenia pojazdów służbowych na potrzeby 9 jednostek miejskich/powiatowych Policji 25.06.2020 r., godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/8/20/SS poniżej 139.000 euro Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przeglądów, napraw, konserwacji, kalibracji (adiustacji) i legalizacji laserowych mierników prędkości. 06.05.2020 r. godz.10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony