Powyżej 30 000 euro

Nr referencyjny Wartość zamówienia Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Szczegóły
FZ-2380/32/18/KK poniżej 5.548.000 euro Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dotyczących budowy obiektów nowej siedziby Posterunku Policji w Rozprzy. 14.06.2018 r. dogz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/34/18/SS poniżej 5.548.000 euro Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową obiektów nowej siedziby Posterunku Policji w Woli Krzysztoporskiej. 15.06.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/30/18/PS powyżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy części zamiennych do samochodów służbowych marki OPEL 03.07.2018 do godz 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/33/18/SS powyżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na wykonanie usług holowania i parkowania pojazdów zabezpieczonych przez Policję do celów procesowych 05.07.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/31/18/SS poniżej 5.548.000 euro Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy, termomodernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Norwida 18 06.06.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/28/18/KK poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy materiałów ogólnobudowlanych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 18.05.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/29/18/SS poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na świadczenie usług dostępowych do sieci Internet łączem stałym dla jednostek Policji województwa łódzkiego 17.05.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/24/18/IG poniżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oporządzenia do broni oraz kajdanek 16.05.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/25/18/KK powyżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawy olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych i smarów dla KWP w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego 05.06.2018 r. godz, 10:00 pełna treść ogłoszenia
FZ-2380/27/18/IG powyżej 144.000 euro Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych do samochodów marki FIAT 05.06.2018 r. godz. 10:00 pełna treść ogłoszenia

Wybierz Strony